Kontakt

Biuro projektu w Kolbarku (pow. olkuski)
Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze

Biuro projektu w Miechowie (pow. miechowski)

Kontakt z trenerami pracy:

tel. 570 700 606
tel. 570 730 204
tel. 570 730 203

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego ,,KLUCZ”

Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
tel.  (032) 647 80 50

e-mail: biuro@stowarzyszenie-klucz.pl

Accessibility
Close