Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne!

W bieżącym miesiącu odbędą się spotkania rekrutacyjne do projektu: Miejsce Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ,,MASZ KLUCZ” dla osób niepełnosprawnych 30+ z powiatu olkuskiego i miechowskiego:

Dn. 04.10.2016 o godz. 10.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolbromiu, ul. Skalska 20 Wolbrom

Dn. 05.10.2016 o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 18 Miechów

Dn. 06.10.2016 o godz. 11.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, Olkusz