Spotkania rekrutacyjne we wrześniu 2017

04.09.2017- Biuro projektu w Kolbarku -godz. 11.00

18.09.2017- Biuro projektu w Kolbarku- godz. 9.00

21.09.2017- Biuro projektu w Kolbarku- godz. 10.00

26.09.2017- Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach – godz. 9.00

27.09.2017- Biuro projektu w Kolbarku- godz. 11.00

29.09.2017- Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach – godz. 13.00