Spotkania rekrutacyjne w sierpniu 2017

01.08.2017- Biuro projektu w Kolbarku- godz. 10.00

02.08.2017-Biuro projektu w Kolbarku- godz. 11.00

04.08.2017- Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu – godz. 11.00

08.08.2017- Biuro projektu w Racławicach – godz. 11.00

10.08.2017-Biuro projektu w Kolbarku- godz. 10.30

11.08.2017- Biuro projektu w Racławicach- godz. 12.00

14.08.2017- Biuro projektu w Kolbarku- godz. 9.00

17.08.2017- Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu- godz. 12.00

22.08.2017- Biuro projektu w Kolbarku- godz. 9.00